Onderzoek: Reiziger wil niet teveel testen voor toegang tijdens zomervakantie

Nadat minister De Jonge vorige week perspectief gaf op een zomervakantie in het buitenland, heeft de website Indebergen.nl onderzoek gedaan naar de vakantiebereidheid van bergliefhebbers voor een zomervakantie in 2021. Hebben zij hun vakantie al geboekt? Hoe wordt er gedacht over een eventueel verplicht coronapaspoort of testen voor toegang tot bijvoorbeeld een land, de horeca of bezienswaardigheden? De uitkomst is helder: de wil om op vakantie naar de Alpen te gaan is groot. Bijna de helft van de respondenten heeft een buitenlandse vakantie reeds geboekt en van hen die dit nog niet hebben gedaan wil 47% dit alsnog doen. In totaal werkten 1138 bergliefhebbers mee aan het online onderzoek.

48% heeft zomervakantie reeds geboekt
Van de respondenten geeft bijna de helft aan dat hun vakantie reeds geboekt is. Van de mensen die nog niet geboekt hebben zegt 16% dit jaar definitief niet op zomervakantie te gaan, 47% wil nog boeken en 37% twijfelt. Tijdens een onderzoek in december 2020 werd op dezelfde vraag door bijna driekwart van de ondervraagden geantwoord dat zij zeker op vakantie naar het buitenland wilden gaan. Een deel van deze groep, lijkt nu alsnog te twijfelen over het wel of niet boeken van een zomervakantie.

Oostenrijk ongekend populair onder bergliefhebbers
Aangezien het onderzoek werd gehouden onder de bezoekers en volgers van een platform voor bergvakanties, is het geen verrassing dat Alpenlanden het meest genoemd worden als vakantiebestemming. Ruim driekwart geeft aan dat zij dit jaar naar Oostenrijk (willen) gaan. Hierna volgen Italië, Zwitserland en Duitsland. Respondenten gaan in bijna de helft van de gevallen alleen met hun partner op vakantie en 42% vertrekt met het gezin, gevolgd door 11% die met overige familie op reis gaat.

Coronapaspoort en vaccinatie duidelijk van invloed op vakantiekeuze
Het wel of niet gevaccineerd zijn voor een vakantie speelt een belangrijke rol: ruim een derde geeft aan pas weer op reis te gaan wanneer men de coronavaccinatie heeft gehad. Toch zegt een meerderheid (41%) aan dat zij sowieso op vakantie willen gaan, met of zonder prik. Een eventueel verplicht coronapaspoort waarin staat of iemand corona heeft gehad, gevaccineerd of getest is, blijkt voor een kwart van de respondenten ook een reden te zijn om niet op vakantie te gaan. Ruim de helft van de respondenten (60%) zegt dat een verplicht coronapaspoort hen niet tegenhoudt om hun zomervakantie in de bergen door te brengen.

Testen voor inreizen land geen probleem, mits de kosten laag zijn
Veel Europese landen hebben inmiddels al laten weten dat een negatieve coronatest of een vaccinatie verplicht is om een land in te reizen. Een kwart van de respondenten vindt het geen probleem een coronatest te tonen, mits zij niet hoeven te betalen voor het testen. Zo’n 17% is bereid hier maximaal € 25,- voor te betalen, maar de testbereidheid neemt snel af naarmate de kosten oplopen. Bij 13% speelt de prijs van een coronatest helemaal geen rol, zij willen sowieso op vakantie onafhankelijk van de extra kosten. Van de ondervraagden geeft 14% aan niet naar een land op vakantie te gaan wanneer een coronatest verplicht is bij de grens.

Bereidheid om de testen voor toegang tot plaatsen of activiteiten laag
Waar een ruime meerderheid het geen probleem vindt om te testen voor het inreizen van een land, ligt dit bij toegang tot andere plaatsen en/of activiteiten anders. Het zogenaamde ’testen voor toegang’ tijdens de vakantie is niet populair. In Oostenrijk geldt op dit moment dat men getest, genezen of gevaccineerd moet zijn voor bijvoorbeeld toegang tot de horeca, musea, zwembaden en ook tijdens het inchecken in de vakantie-accommodatie. Ruim een derde vindt testen bij het inchecken in een hotel of vakantiewoning geen probleem, maar een negatief testresultaat laten zien voor toegang tot andere activiteiten is een drempel. Voor toegang tot de horeca is een vijfde bereid een test te doen, 32% vindt het geen probleem te testen om gebruik te maken van bergliften, voor het zwembad wil slechts 13% een test doen en het percentage ligt nog lager bij bezienswaardigheden in- of outdoor.

De vakantie zal dit jaar minder zorgeloos zijn
Veel mensen houden er rekening mee dat de vakantie komende zomer nog niet ‘normaal’ zal zijn en dat er meer regels zullen gelden dan vorig jaar in de Alpen. Diverse respondenten geven aan liever te wachten met een vakantie in het buitenland tot het coronavirus helemaal onder controle is of men gevaccineerd is. Maar over het algemeen wordt aangegeven dat men graag op bergvakantie gaat, omdat er veel ruimte en frisse lucht is in de Alpen en men ver weg van andere vakantiegangers kan blijven.

Opgestuurd door: indebergen.nl