Natuurlijke juwelen moeten we koesteren

Bergen zijn de thuisbasis van de 15% van de wereldbevolking en een kwart van de landdieren en planten in de wereld. Ze bieden zoet water voor het dagelijks leven voor de helft van de mensheid. Hun instandhouding is een sleutelfactor voor duurzame ontwikkeling en maakt deel uit van doel 15 van de SDG’s.

International Mountain Day
Helaas worden bergen bedreigd door klimaatverandering en overexploitatie. Terwijl het wereldklimaat blijft opwarmen, hebben bergbewoners – sommige van de armste ter wereld – nog grotere problemen om te overleven. De stijgende temperaturen betekenen ook dat berggletsjers met ongekende snelheden smelten, wat de zoetwatervoorziening stroomafwaarts beïnvloedt voor miljoenen mensen. Dit probleem treft ons allemaal. We moeten onze ecologische voetafdruk verkleinen en voor deze natuurlijke schatten zorgen.

Thema 2019: Bergen zijn belangrijk voor de jeugd
Internationale bergdag is een kans om te benadrukken dat voor plattelandsjongeren het leven in de bergen moeilijk kan zijn. Migratie vanuit de bergen leidt tot verlaten landbouw, landdegradatie en verlies van oude culturele tradities. Onderwijs en opleiding, markttoegang, diverse kansen op werk en goede openbare diensten kunnen zorgen voor een betere toekomst voor jongeren in de bergen. Dit jaar zal de jeugd het voortouw nemen en eisen dat bergen en bergvolken centraal staan op de nationale en internationale ontwikkelingsagenda’s; meer aandacht, investeringen en onderzoek op maat ontvangen.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer