Brokkelt het Mont Blanc gebergte af?

Elke dag brokkelt het Mont Blancmassief een beetje verder af. Dat door opwarming van de aarde wereldwijd gletsjers steeds kleiner worden, is een bekend fenomeen. Echter, niet alleen bovengronds gaat er in ons ecosysteem van alles mis, ondergronds is de toestand net zo zorgwekkend. Dat kwam in een onderzoek aan het licht na bestudering van 95 bergroutes in het Mont Blanc hooggebergte.

Complete bergwanden verdwijnen
Permafrost fungeert als een hechtmiddel dat de bergen bijeen houdt. Bij ontdooien van het ijs wordt de bodem zacht. Het gevolg is dat deze gaat schuiven. Niet alleen grote brokken steen verzakken, maar ook hele bergwanden verdwijnen in de diepte.

Bergsport hielp bij het onderzoek
Jacques Mourey, werkzaam aan de Universiteit Savoie Mont Blanc en leider in het onderzoek maakte in zijn research gebruik van de bergsport. Daarvoor raadpleegde hij het in 1973 door de Franse alpinist Gaston Rébuffat geschreven, Le Massif du Mont Blanc – Les 100 Plus Belles Courses, De mooiste 100 routes van het Mont Blancmassief. Mourey ondervroeg berggidsen, huttenwaarden en andere bergprofessionals. Ook vergeleek hij de beschreven routes met documentaties van latere datum. Afgelopen zomer publiceerde hij de uitkomst in het wetenschappelijke tijdschrift Arctic, Antartic and Alpine Research.

Uitkomst meer dan zorgwekkend
Van de 95 onderzochte routes bleken er slechts twee nog hetzelfde. 90 routes waren er licht tot zwaar aangetast en drie routes zijn zelfs volledig verdwenen. Arnaud Temme, een Nederlandse bodemkundige en geomorfoloog en verbonden aan de Kansas State University, zegt het een zorgvuldig en goed uitgewerkt onderzoek te vinden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Bron: Volkskrant