Boete na illegale beklimming Mount Everest

De uit Zuid-Afrika afkomstige klimmer Ryan Sean Davy is eind vorige week door de Nepalese autoriteiten in een grot bij het basiskamp opgepakt wegens het zonder vergunning beklimmen van Mount Everest. Davy kwam tot zijn daad omdat hij financieel in de problemen was geraakt. De kosten van de beklimming waren hoger dan hij aanvankelijk had begroot waardoor hij geen geld meer had voor de verplichte vergunning van $ 11.000,-.

Via Facebook meldt Davy dat hij zich momenteel in Kathmandu bevindt en zijn paspoort heeft moeten inleveren. Hij kan worden veroordeeld tot een boete van $ 22.000,-. Tevens kan hem gedurende vijf jaar de toegang tot Nepal worden ontzegd of hangt hem een klimverbod van tien jaar boven het hoofd. Ondanks zijn penibele situatie vraagt Davy zijn familie en vrienden niet om een financiële bijdrage, hij wil anderen niet belasten met zijn fouten. In de toekomst hoopt hij een nieuwe poging te ondernemen Mount Everest te bedwingen.