Gedragsregels in de bergen

Bergbeklimmen is een erg uitdagende en nobele sport. Maar niet eentje zonder risico. Het komt dan ook wel al eens voor dat er dodelijke slachtoffers vallen tijdens een beklimming. Verhalen die wereldberoemd worden of waar gewoon de ethiek van het klimmen in vraag wordt gesteld. Maar aan welke gedragsregels moet je je precies houden in de bergen?

Eerlijkheid

Alpinisme is een sport waar geen vaste regels voor bestaan. Het maakt deel uit van de charme maar kan tegelijk voor heel wat ophef en discussie zorgen. Dit geldt niet alleen voor de uitleg die wordt gegeven om een bepaalde beslissing met dodelijke afloop te verantwoorden maar evenzeer om prestaties te vergelijken. Want hoe worden prestaties in de bergen met elkaar vergeleken? Of erger nog: hoe bewijs je dat iemand effectief de top heeft gehaald. Niet. Al sinds het begin van de sport wordt gerekend op de eerlijkheid van de klimmers als het gaat om een grensverleggende top. Dat niet iedereen de waarheid even nauw neemt mag dan ook niet verwonderlijk zijn. Valse claims van pioniersbeklimmingen zijn tot op vandaag het onderwerp van discussie. Haalde men effectief de top van de berg? Haalde iedereen het? Werd bij de beklimming zuurstof gebruikt of niet?

Wie niet ter discussie wil komen met een grensverleggende prestatie doet er beter aan om te zorgen voor bewijs. Zeker vandaag de dag is het niet meer zo moeilijk je succesvolle beklimming te bewijzen aan de hand van een snel genomen foto of gps.

De top bereiken versus uitdaging van de route

Alpinisme is een sport geworden waar veel geld mee gemoeid is. Commerciële organisaties of sponsoring zorgen ervoor dat er wel eens wordt gelogen over het succesvol bereiken van de top. Zeker als het gaat om een normaalroute van een berg van zeven- of achtduizend meter. Zeker gezien het laatste stuk vaak erg zwaar is door zuurstoftekort, de grote hoogte of vermoeidheid. Toch zijn de doelstellingen van beklimmingen veranderd. Waar men vroeger nog de top als doel had, wordt de focus nu eerder gelegd op het openen van een nieuwe, zwaardere en moeilijkere route.